Saturday , 2/13/2016


[9/12/2013]

4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET»


Το Πρόγραμμα έχει στόχους:

    την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
    την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές
    Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομεδων από κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την ΕΕ
    την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2013 έως 10/1/2014 (ώρα 14:00)

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


[4/12/2013]

Συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων


Η παρούσα απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ωφελουμένων, οι οποίοι θα συστήσουν επιχείρηση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» του ΟΑΕΔ.  Στο πλαίσιο της πράξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως Mentoring/ Coaching/ Συμβουλευτική καθοδήγηση, Θεματικά Εργαστήρια (workshops), Εκπαίδευση, Clustering, Διαχείριση Έργου (Project Management) καθώς και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:    4/12/2013 - 20/12/2013

Περιοχή εφαρμογής:     Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε αναλυτικά όλο το άρθρο

[22/11/2013]

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Horizon 2020

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με το χρηματοδοτικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, Horizon 2020. To Horizon 2020 θα αποτελέσει τον κορμό της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με 70 δις ¤ για το διάστημα 2014-2020. Δείτε περισσότερα εδώ.

Έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα draft Work Programmes του Η2020. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Καλό είναι να τα μελετήσετε για να προετοιμαστείτε. Από την δικιά μας πλευρά, θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Χρηματοδοτικό Πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Horizon 2020Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Χρηματοδοτικό Πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Horizon 2020 Πατήστε εδώ για περισσότερα Χρηματοδοτικό Πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Horizon 2020

[16/11/2013]

Που θα βρω χρηματοδότηση και επιδότηση για την επιχείρηση μου;

Το πλέον βασικό θέμα για μια νέα επιχείρηση είναι η χρηματοδότηση της ρευστότητας της. Ένα αγγλικό ρητό αναφέρει ότι ματαιοδοξία είναι ο τζίρος, λογική είναι τα κέρδη, και πραγματικότητα η ρευστότητα. Στη σημερινή οικονομική κρίση, μόνο οι εξελίξεις τρέχουν.

Oι συναλλαγές κυλάνε αργά, οι πελάτες πληρώνουν αργότερα, ο τζίρος είναι πεσμένος, τα μετρητά λιγοστά και οι τράπεζες δύσκολα δανείζουν. Επομένως, το πιο σημαντικό θέμα στις νέες επιχειρήσεις είναι η διαχείριση της ρευστότητας τους.

Στατιστικώς, νέες επιχειρήσεις κλείνουν όχι λόγω έλλειψης κερδοφορίας, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Ο έλεγχος της ρευστότητας και η καλή διαχείριση των διαθέσιμων μετρητών είναι το πλέον κρίσιμο θέμα. Χρήσιμο είναι να τεθούν ακόμη και πιστωτικά όρια. Ενδεικτικά, οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν αργότερα, ενώ οι εισπράξεις το συντομότερο δυνατό.

Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται μέσω δεικτών, όπως οι ημέρες αποπληρωμής και οι ημέρες είσπραξης.

Τα αποθέματα θα πρέπει το συντομότερο να μετατρέπονται σε πωλήσεις. Οι νέοι πελάτες θα πρέπει να ελέγχονται για την πιστοληπτική τους ικανότητα, οι πληρωμές να απαιτούνται στην ώρα τους και τα όποια θέματα προκύπτουν να επιλύονται στη στιγμή.

Από που θα βρω επιδότηση και χρηματοδότηση;

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης για μια νέα επιχείριση που προσπαθεί να εδραιωθεί στο χώρο, είναι να επιλέξει την πλέον πρόσφορη πηγή χρηματοδότησης. Οι πηγές για χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμες σε επιχειρήσεις, είναι:

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Που θα βρω χρηματοδότηση και επιδότηση για την επιχείρηση μου;Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Που θα βρω χρηματοδότηση και επιδότηση για την επιχείρηση μου; Πατήστε εδώ για περισσότερα Που θα βρω χρηματοδότηση και επιδότηση για την επιχείρηση μου;

[11/11/2013]

Ανακοίνωση επί της εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία αποστολής, προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH, εξατομικευμένης ενημέρωσης στην οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο των έργων, κατά τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό της Δράσης.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 5.2.7. Διαδικασία Επανεξέτασης Προτάσεων του Οδηγού της Δράσης για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης, ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της εξατομικευμένης ενημερωτικής επιστολής.

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Ανακοίνωση επί της εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTHΠατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Ανακοίνωση επί της εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH Πατήστε εδώ για περισσότερα Ανακοίνωση επί της εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH

[4/11/2013]

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη Δράση ICT for Growth του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" - Αποτελέσματα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να δώσει η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Πρόκειται για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης – Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας" - ICT4GROWTH.

Υποβλήθηκαν 260 προτάσεις, εκ των οποίων οι 222 προκρίθηκαν προς αξιολόγηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Εγκρίθηκαν, καταρχήν, προς χρηματοδότηση 88 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 93 εκ. ευρώ και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 40 εκ. ευρώ.

Ειδικά, στην Αττική, λόγω υπερκάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους 20 εκ. ευρώ, παραμένουν ως επιλαχούσες 43 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 17 εκ. ευρώ, για τις οποίες διερευνάται η δυνατότητα άμεσης εξεύρεσης επιπρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ των άλλων θετικών επιπτώσεων στην οικονομία, από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν χίλιες (1.000) νέες θέσεις εργασίας.

Ο αναλυτικός πίνακας των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.ktpae.gr. Ειδικότερα ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος εδώ (Αρχείο με τα αποτελέσματα σε μορφή PDF).

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη Δράση ICT for Growth του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πατήστε εδώ για περισσότερα για Ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη Δράση ICT for Growth του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" - Αποτελέσματα Πατήστε εδώ για περισσότερα για Ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη Δράση ICT for Growth του Επιχειρησιακού Προγράμματος

[01/10/2013]

Καινοτομίες και Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη

Από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για να συνδεθείτε με επιχειρήσεις, οργανισμούς, διαμορφωτές πολιτικής και ηγέτες της ΕΕ, για να συζητήσετε πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ενιαία Αγορά. Η ΕΕ θέλει να ακούσει τις απόψεις σας σε τέσσερα θέματα: Θέσεις εργασίας, Κοινωνικά δικαιώματα, Τράπεζες και Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Θα αφιερωθεί μια εβδομάδα στο κάθε θέμα. Μια τηλεοπτική συζήτηση του Euronews στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα σημάνει τη λήξη του Μήνα Ενιαίας Αγοράς την 23η Οκτωβρίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Καινοτομίες και Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την ΕυρώπηΠατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Καινοτομίες και Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη Πατήστε εδώ για περισσότερα Καινοτομίες και Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη

[18/01/2013]

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «ICT4GROWTH» θα διαρκέσει έως την 18η Φεβρουαρίου 2013 στις 23:00. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η υποβολή θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://digitalaid.ktpae.gr

O Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της δράσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ict4growth.ktpae.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr.

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα ΔιαχείρισηςΠατήστε εδώ για περισσότερα για Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Πατήστε εδώ για περισσότερα για Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

[14/01/2013]

Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα

Εκδόθηκε σήμερα 14/01/2013 ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός, η Πρόσκληση με τα σχετικά Παραρτήματα καθώς και η κοινή Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν για το Πρόγραμμα, ο κ. Γ. Γιαννούσης (Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ), ο κ. Σ. Ευσταθόπουλος (Γ.Γ. Βιομηχανίας) και ο κ. Γ. Πυργιώτης (Γ.Γ. Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων).

Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και ΠαραρτήματαΠατήστε εδώ για περισσότερα για Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα Πατήστε εδώ για περισσότερα για Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα

[13/06/2012]

Στροφή στην Καινοτομία & την Επιχειρηματικότητα! 439 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Στη χρηματοδοτική ενίσχυση 439 επενδυτικών σχεδίων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) του ΕΣΠΑ 2007-13.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...

[3/04/2012]

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης και επιδότησης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ. ευρώ

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο.

Ουσιαστικά είναι ένας μίνι-επενδυτικός νόμος που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage). 

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[10/12/2011]

Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Παράταση 2ου κύκλου υποβολής

Συνεργατικά έργα στις περιοχές των LEAD MARKETS δηλαδή, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά, Ανανεώσιμες Ενέργειες και e-Health καθώς και στον τομέα της μεταποίησης (manufacturing) και της προώθησης νέων μεθόδων και ευέλικτων συστημάτων παραγωγής.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Σε ποιους απευθύνεται: Επιχειρήσεις που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα) με προτεραιότητα τους φορείς Ε+Τ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περίοδος υποβολής: από 14/2/2011 έως 30/10/2012

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 19/11/2011]

Digi Mobile

Έναρξη της δράσης «digi-mobile» στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile».

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους ¤15 εκατ. ευρώ, και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Παρά τη σημαντική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η εγχώρια ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε κινητά («mobile εφαρμογές») από ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης «Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε smartphones μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων, ενώ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην αξιοποίηση των «έξυπνων» συσκευών ως μέσου προβολής και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες».

Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες,Palm/HPsWebOS, SamsungBada, NokiaMaemo & MeeGo κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 1/11/2011]

Aνοιχτές προκηρύξεις προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας

Aνοιχτές προκηρύξεις προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...

[ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 17/10/2011]

Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα 2011

Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2011
Ανανεώθηκε: 17 Οκτωβρίου 2011


Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» - Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από το 50% στο 60%.

Το πρόγραμμα λήγει  1/11/2011. Κάλεσε άμεσα τον σύμβουλο επιδοτήσεων που έχετε ή βρείτε έναν νέο να σας ενημερώσει.

Λόγω ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011.

Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, κυρίως, των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», το ποσοστό ενίσχυσης (δημόσια δαπάνη) των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων για το παραπάνω πρόγραμμα αυξάνεται από 50% στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια.


Επίσης, για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των ενδιαφερομένων αλλά και για τεχνικούς λόγους μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων από 15/7/2011 στις 01/08/2011.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως απόλυτης προτεραιότητας για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.

Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

[ Επιδοτήσεις για Νέους Επιχειρηματίες Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο για την επιδότηση - Εάν σας ενδιαφέρει η Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, διαβάστε πιο κάτω ]


Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" κυρίως αποσκοπεί στην:

Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηματική καινοτομία.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και από Νέους και Νέες όπως παλαιότερα υπήρχε η Νεανική Επιχειρηματικότητα.

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

Καινοτομία
Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό  / κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κλπ.)

Παράλληλα με την ενίσχυση καινοτομικών ιδεών το πρόγραμμα επιδιώκει:

  • Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών.
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές.
  • Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά.
  • Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας / συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή / και επιχειρηματικούς εταίρους.
  • Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.
  • Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του Κεφ. 6 του παρόντος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Εκχωρείται από
ΕΠ "Αττικής" ,  ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" ,  ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" ,  ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"

Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος
Πολιτισμός ,  Υπηρεσίες – Εμπόριο ,  Βιομηχανία – Μεταποίηση ,  Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Κατηγορία δικαιούχων
Γυναίκες
Νέοι

Σε ποιους απευθύνεται
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός και θα τηρούν βιβλία ΒΆ ή Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης που εντάσσονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα ΙV κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και έχουν έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (Φυσικά Πρόσωπα - Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις)

ή που κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συστήσει επιχείρηση και κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση (Νεοσύστατες Επιχειρήσεις) ή

επιχειρήσεις που θα πρέπει, μέχρι και την 31/12/2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (Νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις).

Όροι και προϋποθέσεις
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με αυτά που αναφέρει το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο βοήθειας για την Νεανική Επιχειρηματικότητα 2011. Σημειώστε ότι θα πρέπει πάντα να μιλήσετε με το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τι χρηματοδοτείται
Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από:

30.000¤ έως 300.000¤ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008)
20.000¤ έως 200.000¤ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές Δαπάνες
Προϋπολογισμός
¤ 30.000.000

Αναλυτικά:

8.500.000¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
8.500.000¤ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
8.000.000¤ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
1.000.000¤ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
3.500.000¤ από το ΠεριφερειακόΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
   500.000¤ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

Περίοδος υποβολής
από 15/7/2011 έως 30/9/2011

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ. 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής.
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
ΥΠΟΙΑΝ www.ypoian.gr
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis
των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα VIII)
Προσοχή: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων.
Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για κάθε κύκλο υποβολής ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκάστου έτους (κύκλου), είτε με την προκήρυξη του προγράμματος είτε δια του παρόντος. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων εκάστου κύκλου, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων για τον κύκλο αυτό.
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα μέρη υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτημα VIII του Οδηγού).
Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και πλήρως συμπληρωμένα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 12 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει:
Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.
Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«………………………………………………….»
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «...........................................................................................................................»
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 7 (επτά) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων.
Σχετικά αρχεία
Οδηγός Προγράμματος (PDF - 5,07 Mb)
Περίληψη Προκήρυξης (PDF - 883,35 Kb)
Απόφαση Έγκρισης (PDF - 300,75 Kb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 7473666
Γραφείο Πληροφόρησης Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
[email protected]
 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=191

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση
Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, 115 26
Τηλ
210 6985210
Φαξ
210 6946468

Ανακοίνωση της επιδότησης από τον Υπουργό

Την κατάρτιση ενός συμφώνου ρευστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού δημοσίου, ύψους 1 δις ¤ για το 2011, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 30 Μαΐου, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξη τύπου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός επισήμανε ότι με αυτή τη συμφωνία «οι τράπεζες υποχρεούνται, χωρίς κανένα κέρδος, να διαθέσουν μέσα στο 2011, το σύνολο του ποσού που λαμβάνουν από την ΕΤΕΠ με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση αντίστοιχου ποσού για το 2012».

Στην ίδια συνέντευξη τύπου, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε δέσμη δράσεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα:

Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ ¤, το οποίο προκηρύσσεται εντός της εβδομάδας και θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1η Ιουλίου 2011 και για ένα δίμηνο.
- Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών, και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.

- Προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 ¤ ή ακόμη και σε 1 εκ ¤, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά.

Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 30 εκ ¤, που ενισχύει νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους 30.000-300.000 ¤ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα ή επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και παροχής νερού και έργα ύψους 20.000-200.000 ¤ για άλλους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί ενώ η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2011.
Την ειδική δράση για την επιχειρηματικότητα των νέων, συνολικού ύψους 90 εκ ¤, που προβλέπεται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης χαμηλότοκων δανείων (από 30.000 έως 300.000 ¤)για τη στήριξη της επένδυσής τους. Μάλιστα, όσοι νέοι υπαχθούν στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη δράση του ΕΤΕΑΝ.
Ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που πρόκειται να κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT), μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie.
Την ψηφιακή πλατφόρμα StartUp Greece, που αριθμεί ήδη 1.700 μέλη και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε νέο επιχειρηματία.
Μια σειρά δράσεων ενημέρωσης σε φορείς και δίκτυα νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα στη λογική της αυτοοργάνωσης.
Την αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις όπως την ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα και σε ένα σημείο, την αναμόρφωση του προπτωχευτικού δικαίου, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πάρκων, και την προετοιμασία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» που θα ενσωματώσει όλες τις σχετικές δράσεις άρσης εμποδίων σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο.
«Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουμε τη μάχη, είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, στρατευμένοι στον κοινό σκοπό και με πεποίθηση στις δυνάμεις μας» υπογράμμισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και τόνισε χαρακτηριστικά: «Και επειδή ο αγώνας αυτός δε στρέφεται εναντίον κανενός, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να τον υπονομεύει. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς, αναπαράγοντας με αφέλεια και επιπολαιότητα τα κηρύγματα όσων προπαγανδίζουν την καταστροφή. Η αναπαραγωγή της καταστροφολογίας κοστίζει ακριβά. Πλήττοντας τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος με τη φυγή κεφαλαίων, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και εξανεμίζοντας τις θυσίες του ελληνικού λαού. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πριονίζει το κλαδί που στηρίζεται η χώρα».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του υπουργού και των ερωταπαντήσεων της συνέντευξης τύπου:

Κυρίες και κύριοι,

Γνωρίζουμε ότι η ρευστότητα αποτελεί ζητούμενο για τις επιχειρήσεις, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας μέσα από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Αποτελεί, αν θέλετε, τη βασική προϋπόθεση για να έχουμε ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα, που αιμοδοτεί και δεν αφυδατώνει τις επιχειρήσεις.

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε μια έρευνα της ICAP, που κατέγραψε ότι αυξάνονται οι επιχειρήσεις που καθυστερούν τις πληρωμές τους για το 2010. Οι έρευνες δείχνουν μια επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας, που οφείλεται στην έλλειψη της ρευστότητας, στη δυσκολία του δανεισμού, στην πτώση φυσικά της κατανάλωσης, αλλά και στην εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται εδώ και καιρό στο μάτι του κυκλώνα των διεθνών αγορών. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας, απέναντι στην κρίση του χρέους.

Έχω πει και επαναλαμβάνω ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτή την περίοδο τρέχουν προγράμματα που δίνουν στον επιχειρηματία αρκετές επιλογές, ενώ αύριο τελειώνει η προθεσμία υποβολής σχεδίων στον Επενδυτικό Νόμο.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα προχωρήσαμε μετά από συστηματική προσπάθεια στην κατάρτιση ενός Συμφώνου Ρευστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ελληνικού Δημοσίου και των ελληνικών Τραπεζών ύψους 1 δις ευρώ για το 2011. Ήδη η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε λίγες μέρες πια, θα υπογραφεί το Σύμφωνο και θα αρχίσει η εκταμίευση των δανείων αυτών, προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας καθώς και σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων.

Οι Τράπεζες υποχρεούνται χωρίς κανένα κέρδος να διαθέσουν το σύνολο του ποσού που παραλαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την εγγύηση του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη αντίστοιχη για το 2012.

Έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία και σας ανακοινώνω σήμερα το σχέδιο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα. Η νέα γενιά είναι ο καταλύτης για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών, ένα νέο κοινωνικό Κίνημα Νεανικής και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι η προϋπόθεση για να περάσουμε σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, που έχει ανάγκη πλέον η χώρα.

Προς την κατεύθυνση αυτή διαμορφώνουμε σύγχρονες πολιτικές κινητοποιούμε πόρους, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπηρεσίες για να κινητοποιήσουμε τους νέους και να ενθαρρύνουμε μια μαζική στροφή προς το επιχειρείν, ως μια νέα συνειδητή κοινωνική επιλογή της νέας γενιάς.

Στο προηγούμενο διάστημα δουλέψαμε συστηματικά με δημιουργικούς νέους που έχουν διακριθεί στην καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς, από τη γεωργία μέχρι την υψηλή τεχνολογία και διαμορφώσαμε ένα σχέδιο δράσης, για την προώθηση της Νεανικής και Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας.

Βασική επιλογή είναι η δέσμευση ενός σημαντικού πακέτου πόρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων. Σήμερα ανακοινώνουμε δυο βασικά επενδυτικά εργαλεία και χρηματοδοτικά ταυτόχρονα, δυο βασικές δράσεις για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα:

Την προκήρυξη εντός της εβδομάδας του ειδικού καθεστώτος της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ. ευρώ. Το νέο καθεστώς θα δέχεται αιτήσεις από 1η Ιουλίου ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προετοιμάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Με αυτή τη δράση απευθυνόμαστε σε νέους 20 έως 40 ετών και τους καλούμε να στείλουν τις προτάσεις τους για τα καινοτομικά σχέδια, τα οποία θα συντάξουν. Με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα θα έχουν ένα συνεχές υποστηρικτικό εργαλείο χρηματοδότησης, που θα καλύπτει τις βασικές τους επιχειρηματικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Απευθυνόμαστε ακόμη και σε εκείνους τους νέους που τόλμησαν μέσα στην κρίση και δημιούργησαν δική τους επιχείρηση το Ά11 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους. Σας ενημερώνουμε ότι η Επιχειρηματικότητα των Νέων είναι το μοναδικό καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου, που προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης, όπως:

Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, παροχή συμβουλών που έχουν άμεσα σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης, δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους εκτός του ΦΠΑ, χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, ακόμη και δαπάνες για τη μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Είναι δηλαδή μια γενναιόδωρη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το περιεχόμενο του νέου Επενδυτικού Νόμου.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης στο βάθος της πενταετίας για ένα νέο επιχειρηματία που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να φτάσει μέχρι 1 εκ. ευρώ σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ σε περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000 ευρώ.

Έτσι, ένας νέος επιχειρηματίας θα έχει ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών, για τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά την επιχείρηση.

Επίσης τονίζουμε ότι στην προσπάθεια στήριξης της Επιχειρηματικότητας των Νέων, έχουμε κι ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης. Είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας το ΕΤΕΑΝ, στο οποίο προβλέπεται ειδική δράση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων, συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ.

Μάλιστα οι νέοι επιχειρηματίες που θα υπαχθούν στο καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε στους νέους επιχειρηματίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης χαμηλότοκων δανείων, από 30.000 μέχρι 300.000 ευρώ για την υποστήριξη της επένδυσής τους.

Σας ανακοινώνουμε επίσης σήμερα τη δεύτερη δράση για την ενίσχυση της Νεανικής και Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, είναι το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», συνολικού ύψους 30 εκ. ευρώ, το οποίο προκηρύξαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς των προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα. Ειδικά το πρόγραμμα ενισχύει μέσω επιχορήγησης που φτάνει το 50% του επενδυτικού σχεδίου, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια κοινοτόμα ιδέα ή και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί επιχειρηματικά, εμπορικά σε μια υλοποίηση και εφαρμογή.

Επίσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση και διαφοροποίηση των προϊόντων των υπηρεσιών τους, ή και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000 μέχρι 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και από 20.000 έως 200.000 για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει από 15 Ιουλίου του 2011.

Εκτός από αυτές τις δυο δράσεις σας ανακοινώνουμε ότι προωθούμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων που θα κατευθυνθεί στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, μέσα από την αξιοποίηση του Ταμείου Jeremie το οποίο ήδη λειτουργεί όπως ξέρετε και θα σας ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες ειδικότερα τις δράσεις αυτές.

Για να γίνει αυτό το μήνυμά μας, οι πρωτοβουλίες μας, οι δράσεις μας πρέπει να φτάσουν παντού σε όλους τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας, γι αυτό πρωτοπορούμε και καινοτομούμε στο πεδίο της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Γι αυτό όπως γνωρίζετε δημιουργήσαμε μια διεθνούς κύρους On line πλατφόρμας επιχειρηματικότητας, το StartUp Greece , που άγγιξε ήδη τα 1.700 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι επιχειρηματίες. Μέσα στο StartUp Greece υπάρχουν όλα τα προγράμματά μας, οτιδήποτε αφορά ένα επιχειρηματία, σε γλώσσα απλή και κατανοητή.

Όμως δεν μένουμε μόνο εκεί, θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα και με τη φυσική μας παρουσία. Ξεκινάμε μέσα στον Ιούνιο σε συνεργασία με νέους επιχειρηματίες, φορείς και δίκτυα νεανικής επιχειρηματικότητας δράσεις ενημέρωσης σε όλη τη χώρα, για την ενημέρωση και την υποστήριξη των νέων σε Δήμους και περιοχές που διψούν για πληροφόρηση και δημιουργία.

Τέλος η ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας χρειάζεται την αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος, γι αυτό έχουμε εργαστεί για μια σειρά παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Δημιουργήσαμε την Υπηρεσία μιας Στάσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσα σε λίγες ώρες, αναμορφώνουμε το προ-πτωχευτικό Δίκαιο, σε λίγες μέρες έρχεται στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Αυτές τις μέρες, από αύριο και τελειώνουμε ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων δραστηριοτήτων μεταποιητικών και επιχειρηματικών Πάρκων, κερδίζοντας άλλη μια μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση ενός μεγάλου, φιλόδοξου σχεδίου για τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, για μια νέα επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ξεκινήσουμε να συντάσσουμε αυτή τη βδομάδα με τη συγκρότηση μιας μεγάλης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με εκπροσώπους από δέκα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε σε δυο μήνες περίπου να είμαστε έτοιμοι για να καταθέσουμε νομοσχέδιο που θα άρει τα τριάντα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Κυρίες και κύριοι, η μάχη που δίνουμε για την ανάπτυξη δεν είναι εύκολη, γίνεται μέσα σε μια κρίση πολύ βαθιά, με πολλή αγωνία και φόβο από την πλευρά του ελληνικού λαού, αλλά είναι μια μάχη την οποία θα κερδίσουμε.

Μαζί με τον επιχειρηματικό κόσμο, που έχει κι αυτός καθήκον να κάνει το καθήκον του και το χρέος του προτάσσοντας το συλλογικό συμφέρον, όπως κάνει όλος ο ελληνικός λαός, με τις μεγάλες θυσίες του.

¶λλωστε, τα προβλήματα των περασμένων δεκαετιών που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, δεν έχουν μόνο έναν πατέρα είναι και δικό του παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουμε τη μάχη, είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, στρατευμένοι στον κοινό σκοπό και με πεποίθηση στις δυνάμεις μας.

Και επειδή ο αγώνας αυτός δε στρέφεται εναντίον κανενός, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να τον υπονομεύει. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς, αναπαράγοντας με αφέλεια και επιπολαιότητα τα κηρύγματα όσων προπαγανδίζουν την καταστροφή.

Η αναπαραγωγή της καταστροφολογίας κοστίζει ακριβά. Πλήττοντας τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος με τη φυγή κεφαλαίων, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και εξανεμίζοντας τις θυσίες του ελληνικού λαού. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πριονίζει το κλαδί που στηρίζεται η χώρα. Σας ευχαριστώ.

Δημοσιογράφος: Μήπως υπάρχει εκτίμηση, μέσα από τη νεανική επιχειρηματικότητα τι αριθμός επιχειρήσεων νέων, νέων επιχειρηματιών πρόκειται να δημιουργηθούν και τι θέσεις εργασίας να προσφερθούν, ένα αυτό. Και δεύτερον, μπορείτε να μας θυμίσετε λίγο με το σύμφωνο ρευστότητα που ενεργοποιείται, το 1 δις ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι είδους επιχειρήσεις αφορά και τι δράσεις αφορά; Δάνεια είναι;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι στην ευχέρεια χιλιάδων νέων, να καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Μέσα από την κατάθεση αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση των επιχειρηματικών αυτών σχεδίων, αλλά όπως ανέφερα προηγουμένως εγκρίνεται πλέον και εξασφαλίζεται και η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μέσα από το ΕΤΕΑΝ με χαμηλότοκα δάνεια.

¶ρα έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο του επενδυτικού νόμου, με τα τεράστια κίνητρα που δίνει από τις δαπάνες leasing, μέχρι τις λειτουργικές δαπάνες, μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Καλύπτονται συνεπώς δαπάνες που αφορούν τη σύσταση της εταιρείας, όπως ανέφερα, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη μισθοδοσία και από την άλλη πλευρά καλύπτονται οι δανειακές ανάγκες μιας επιχείρησης μέσα από τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ.

Έτσι, με το που θα καταθέσει κάποιος νέος ένα επενδυτικό σχέδιο και προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης, με μόνη εγγύηση τη βιωσιμότητα του σχεδίου, έχει εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση και δανειοδότηση.

¶ρα περιμένουμε ότι χιλιάδες νέοι θα υποβάλλουν τα σχέδιά τους. Όπως σας είπα, θα υπάρξει, πέρα του «StartUp Greece», στο οποίο ε φιλοδοξώ το Σεπτέμβριο να έχουμε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες εγκεγραμμένους – μέλη, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στα επενδυτικά σχέδια, αλλά και στο διάλογο και τη διαβούλευση που θα γίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα, φιλοδοξώ ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μιας και βρισκόμαστε σε μια περίοδο οξύτατης ανεργίας των νέων επιστημόνων κυρίως.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, θέλω να πω ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσα από τις ελληνικές τράπεζες, αφορά χαμηλότοκα δάνεια οποιασδήποτε φύσεως, για οποιαδήποτε δραστηριότητα, κυρίως όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την πραγματική οικονομία και τα προβλήματα των επιχειρήσεων, όπως είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης, οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τα του εμπορίου, των υπηρεσιών, που ασχολούνται με την καθημερινή πραγματική οικονομία και αντιμετωπίζουν σήμερα οξύτατα προβλήματα ρευστότητας.

Δημοσιογράφος: Την Παρασκευή στη συνέλευση της ΕΣΕΕ, πολλοί έμποροι εξέφρασαν για μια ακόμα φορά τη δυσαρέσκειά τους για την αντιμετώπιση που τυγχάνουν από τις τράπεζες. Είπαν χαρακτηριστικά ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν τους βοηθούν στο να πάρουν δάνεια, στο να βγάλουν μπλοκ επιταγών. Και κάτι ακόμα, ο κ. Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αναπτυξιακή προσπάθεια αν επιβαρύνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είτε με τη μείωση του αφορολόγητου, είτε με μια ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα είδη εστίασης. Η θέση η δική σας ποια είναι;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Δε θέλω να αναπαράγω διαρκώς προβλήματα τα οποία διατυπώνονται από τους φορείς της αγοράς και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο για την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι επιχειρήσεις.

Ωστόσο, βιώνουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι το δημοσιονομικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί σε μια σειρά από μέτρα που σε άλλη περίσταση θα ήταν ανεπιθύμητα.

Όμως αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς αυτών των μέτρων, οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τις επιχειρήσεις, με πρώτη και πιο σημαντική επίπτωση τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διασώσουμε υγιείς επιχειρήσεις, με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τη ρευστότητα έστω και με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε εμείς, που δε λύνουν συνολικά το πρόβλημα, αλλά το ανακουφίζουν, μέχρις ότου η χώρα μπει σε μια νέα περίοδο όπου θα μπορέσει ξανά να βγει στις αγορές και οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται από τη διατραπεζική αγορά.

Μέχρι τότε, αυτό που χρειάζεται νομίζω είναι ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και μεγάλη στήριξη από τη δική μας πλευρά, με δράσεις και προγράμματα όπως κάνουμε.

Σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα μέτρα τα οποία είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, είναι μέσα στα πλαίσια της αναγκαστικής πολιτικής που ασκείται αυτή τη στιγμή προκειμένου να οδηγηθούμε στην έξοδο από την κρίση.

Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ οδυνηρή η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι ήττα το κλείσιμο υγιών επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη πλευρά τα εργαλεία τα οποία μέρα με τη μέρα αρχίζουν και λειτουργούν στην αγορά, πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν ένα αίσθημα και μια πραγματικότητα ανακούφισης, χωρίς όμως να λύνουν το πρόβλημα.

Το πρόβλημα θα λυθεί όταν η χώρα εξέλθει εντέλει στις αγορές. Αλλά αυτό το οποίο δε χρειάζεται να κάνουμε, είναι μέσα από τη διαρκή ανακύκλωση του φόβου και των απειλών που εκτοξεύονται από το εξωτερικό και της αναπαραγωγής που γίνεται εδώ για διάφορους λόγους, αυτό δημιουργεί, αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία, στις ελληνικές επιχειρήσεις, στην απασχόληση και τελικά και στο αίσθημα των ανθρώπων.

Δημοσιογράφος: Δεν αναφερθήκατε στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Συνήθως μας λέτε ότι πόσο πιστεύετε ότι θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχει αλλάξει κάτι;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Θα σας κάνουμε μια ειδική ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Δημοσιογράφος: Δυο πράγματα. Πότε λήγει η προθεσμία για τη νεανική επιχειρηματικότητα; Είπατε ότι ξεκινάει από 1η Ιουλίου.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Είναι περίπου δυο μήνες, στις 31 Αυγούστου.

Δημοσιογράφος: Ένα αυτό και δεύτερον, αν θέλετε να απαντήσετε, πιστεύετε ότι με την τοποθέτηση manager ή τεχνοκρατών στην κυβέρνηση θα λυθεί το πρόβλημα ή θα προωθηθούν ταχύτερα οι μεταρρυθμίσεις;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Δεν την καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Και δεν είναι και το αντικείμενο της κουβέντας μας εδώ σήμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι απαιτούνται πολιτικές αυτή τη στιγμή πολύ δυναμικές, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις και απάντηση στην κρίση. Να διαμορφώσουμε ένα νέο σχέδιο, ακόμα πιο δυναμικό, μέσα από την κατάθεση του μεσοπρόθεσμου και τις δράσεις που περιέχει έτσι ώστε να γίνουμε πιο ταχείς και πιο αποτελεσματικοί. Αυτό έχει σημασία, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ.


Προσαρμοσμένη αναζήτηση για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

FCNet | Τεχνολογίες Πληροφορικής


Νέα για Επιδοτήσεις &
Καινοτομίες Πληροφορικής
ΕΣΠΑ 2014 - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2014
Επιλογές για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ


Επιδοτήσεις 2014 | ΕΣΠΑ 2014

Ενημερωθείτε για τις επιδοτήσεις 2014 και ειδικά για το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης - επιδότησης επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ 2014 και γενικά οι επιδοτήσεις συνεχίζονται και το αυτό το χρόνο και θα υπάρχουν για όλο το 2014. Στη σελίδα μας παρουσιάζουμε επιδοτήσεις 2014 που αφορούν την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ανανέωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού. Δείτε όλα τα νέα για τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014

Δείτε περισσότερα για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014 μέσα από τα προγράμματα επιδοτήσεων 2014 του ΕΣΠΑ 2007 -2014 πατώντας εδώ.
ΔιαφήμισηΕμπορικό - Λογιστικό Πρόγραμμα Soft 1

Οι εφαρμογές ERP / CRM της SoftOne (Soft1) διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική και εμπορική λειτουργικότητα που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι εφαρμογές ERP / CRM μπορούν να προσαρμοστούν σε εξειδικευμένες απαιτήσεις και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα για το ERP / CRM της SoftOne και επωφεληθείτε από την έκπτωση -50% μέχρι τέλος Μαΐου 2011. Πατήστε εδώ.
Τεχνική Υποστήριξη ΗΥ, Server, Δικτύου

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επιχείρησης η άμεση και πιστοποιημένη τεχνική υποστήριξη είναι αρκετά σημαντική. Με τους καθημερινούς ρυθμούς εντάσεως εργασίας η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει γρήγορη αλλά και οικονομική τεχνική υποστήριξη για τα υπολογιστικά της συστήματα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες τόσο για την τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε όσο και για την αγορά νέου εξοπλισμού για το computer room όπως server, backup, antivirus, Microsoft exchange mail server, hyper-v (virtualization), storage αλλά και φορολογικό μηχανισμό.

Lenovo Service
Τηλεφωνικό Κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι πλέον ανακαίο σε μία επιχείρηση και πολύ σημαντικό για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Μιλήστε με τους πελάτες και προμηθευτές σας άνετα και γρήγορα επιλέγοντας το κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο για εσάς. Διαβάστε περισσότερα για το τηλεφωνικό κέντρο, πατώντας εδώ.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ