Friday , 2/12/2016


Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία

Επιδότηση Digi-Lodge για τη δημιουργία Ιστοσελίδας

[3/12/2012]

Επιχορηγήσεις άνω των 16 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και καταλύματα που συμμετείχαν στη Δράση «digi-lodge»

Η εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, μέχρι σήμερα. έχουν καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους 16.536.252,43εκατ. ευρώ σε 1105 δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει και υλοποιήσει επιτυχώς την επένδυσή τους στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ελέγχου των υλοποιημένων επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι σε εξέλιξη και συνεχής και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

Η δράση digi-lodge αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην αύξηση της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις τουριστικές μονάδες.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Η δράση digi-lodge υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, η κατανομή των επιχειρήσεων που έχουν λάβει μέχρι σήμερα επιχορήγηση από τη δράση digi-lodge ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:

Επιχορηγήσεις άνω των 16 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και καταλύματα που συμμετείχαν στη Δράση «digi-lodge»Πατήστε εδώ για περισσότερα για Επιχορηγήσεις άνω των 16 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και καταλύματα που συμμετείχαν στη Δράση «digi-lodge» Πατήστε εδώ για περισσότερα για Επιχορηγήσεις άνω των 16 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και καταλύματα που συμμετείχαν στη Δράση «digi-lodge»


[26/11/2011]

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, στην 1η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Την πλήρη άρση του καμποτάζ ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας σήμερα ,Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 στην 1η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το πολυνομοσχέδιο για το θαλάσσιο τουρισμό που θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες και προβλέπει μεταξύ άλλων και την πλήρη άρση του καμποτάζ, θα

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...

Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge 
H «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge.

Ειδικότερα, η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν, ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε προηγούμενης δηλωθείσας διάρκειας, κατά την υποβολή ή έγκριση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Η εν λόγω χρονική διάρκεια υλοποίησης δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω για κανένα λόγο.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα επικαιροποιημένα τεύχη των Οδηγών της Δράσης καθώς και τις προθεσμίες υλοποίησης και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης, ως αυτές εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων - Digi-lodge

Ενίσχυση τουριστικών μονάδων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων.

Ολοκλήρωση των εφαρμογών αυτών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Εκχωρείται από
ΕΠ "Αττικής" , ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" , ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" , ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος
Υπηρεσίες – Εμπόριο , Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Σε ποιους απευθύνεται
Επιχειρήσεις (με διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων), οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Όροι και προϋποθέσεις
Αίτηση Συμμετοχής στη δράση , η οποία φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από ...

    * Αίτηση Συμμετοχής στη δράση <> , η οποία φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αιτούσας Επιχείρησης
    * Το ερωτηματολόγιο υποβολής
    * Λίστα όλων των Δικαιολογητικών
    * Δικαιολογιτικά Συμμετοχής
    * Προσφορές σε ισχύ από τους προμηθευτές για τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που συνιστούν την προτεινόμενη επένδυση

Τι χρηματοδοτείται

    * Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες on line κρατήσεων
    * Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων
    * Ασύρματη επικοινωνία
    * Ηλεκτρονική προώθηση και προβολή
    * Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

Προϋπολογισμός
€ 75.000.000

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2009 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.digitalaid.gr/

Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 105 64
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
Τηλ
210 3377940
E-mail διεύθυνση
[email protected]


Προσαρμοσμένη αναζήτηση για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

FCNet | Τεχνολογίες Πληροφορικής


Νέα για Επιδοτήσεις &
Καινοτομίες Πληροφορικής
ΕΣΠΑ 2014 - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2014
Επιλογές για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ


Επιδοτήσεις 2014 | ΕΣΠΑ 2014

Ενημερωθείτε για τις επιδοτήσεις 2014 και ειδικά για το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης - επιδότησης επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ 2014 και γενικά οι επιδοτήσεις συνεχίζονται και το αυτό το χρόνο και θα υπάρχουν για όλο το 2014. Στη σελίδα μας παρουσιάζουμε επιδοτήσεις 2014 που αφορούν την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ανανέωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού. Δείτε όλα τα νέα για τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014

Δείτε περισσότερα για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014 μέσα από τα προγράμματα επιδοτήσεων 2014 του ΕΣΠΑ 2007 -2014 πατώντας εδώ.
ΔιαφήμισηΕμπορικό - Λογιστικό Πρόγραμμα Soft 1

Οι εφαρμογές ERP / CRM της SoftOne (Soft1) διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική και εμπορική λειτουργικότητα που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι εφαρμογές ERP / CRM μπορούν να προσαρμοστούν σε εξειδικευμένες απαιτήσεις και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα για το ERP / CRM της SoftOne και επωφεληθείτε από την έκπτωση -50% μέχρι τέλος Μαΐου 2011. Πατήστε εδώ.
Τεχνική Υποστήριξη ΗΥ, Server, Δικτύου

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επιχείρησης η άμεση και πιστοποιημένη τεχνική υποστήριξη είναι αρκετά σημαντική. Με τους καθημερινούς ρυθμούς εντάσεως εργασίας η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει γρήγορη αλλά και οικονομική τεχνική υποστήριξη για τα υπολογιστικά της συστήματα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες τόσο για την τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε όσο και για την αγορά νέου εξοπλισμού για το computer room όπως server, backup, antivirus, Microsoft exchange mail server, hyper-v (virtualization), storage αλλά και φορολογικό μηχανισμό.

Lenovo Service
Τηλεφωνικό Κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι πλέον ανακαίο σε μία επιχείρηση και πολύ σημαντικό για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Μιλήστε με τους πελάτες και προμηθευτές σας άνετα και γρήγορα επιλέγοντας το κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο για εσάς. Διαβάστε περισσότερα για το τηλεφωνικό κέντρο, πατώντας εδώ.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ