Thursday , 2/11/2016


[28/10/2013]

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σε εκδήλωση για την καινοτομία και τα ICT Venture Capitals που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)

Με την πολύ υψηλή ανεργία που έχουμε, είναι επιτακτική ανάγκη να κινητροδοτήσουμε την επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων με μηχανισμούς όπως οι business angels, τα Venture Capital Funds και τα άλλα εργαλεία.

Με βάση, λοιπόν, αυτές τις διαπιστώσεις, τα 4 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του Jeremie, συμπυκνώνουν και επιχειρούν να κάνουν πράξη τις τέσσερις διαπιστώσεις που ανέφερα:

Διότι ταυτοχρόνως:

Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Προωθούν την καινοτομία.

Δίνουν έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Ενισχύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Δηλαδή: Με ένα σμπάρο, τέσσερα τρυγόνια.

Διατίθενται πλέον 69 εκ. ευρώ σε τέσσερα Venture Capital Funds για επενδύσεις σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και επενδύσεις σποράς.

Στα 48 εκ. ευρώ που συνεισέφερε το Jeremie Holding Fund για τη σύσταση των Κεφαλαίων, προστέθηκαν άλλα 21 εκ. ευρώ από 21 ιδιώτες επενδυτές.

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σε εκδήλωση για την καινοτομία και τα ICT Venture Capitals που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σε εκδήλωση για την καινοτομία και τα ICT Venture Capitals που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) Πατήστε εδώ για περισσότερα Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σε εκδήλωση για την καινοτομία και τα ICT Venture Capitals που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)[30/10/2013]

Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια.

Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση. Ειδικότερα:

Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04ευρώ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 ευρώ.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 1.246.199.975,26ευρώ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64ευρώ.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30ευρώ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013Πατήστε εδώ για να περισσότερα σχετικά με Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πατήστε εδώ για περισσότερα Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

[18/01/2013]

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «ICT4GROWTH» θα διαρκέσει έως την 18η Φεβρουαρίου 2013 στις 23:00. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η υποβολή θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://digitalaid.ktpae.gr

O Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της δράσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ict4growth.ktpae.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr.

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα ΔιαχείρισηςΠατήστε εδώ για περισσότερα για Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Πατήστε εδώ για περισσότερα για Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», η οποία υλοποιείται από την ΚτΠ ΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

[14/01/2013]

Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα

Εκδόθηκε σήμερα 14/01/2013 ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός, η Πρόσκληση με τα σχετικά Παραρτήματα καθώς και η κοινή Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν για το Πρόγραμμα, ο κ. Γ. Γιαννούσης (Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ), ο κ. Σ. Ευσταθόπουλος (Γ.Γ. Βιομηχανίας) και ο κ. Γ. Πυργιώτης (Γ.Γ. Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων).

Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και ΠαραρτήματαΠατήστε εδώ για περισσότερα για Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα Πατήστε εδώ για περισσότερα για Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα

[11/10/2012]

Προκηρύχθηκε ο Ετήσιος Διαγωνισμός για το Βραβείο Καρλομάγνος 2013

Αρχίζει σήμερα η διαδικασία επιλογής για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος. Απευθύνεται σε νέους που έχουν εμπλακεί σε προγράμματα που προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών των Ευρωπαϊκών κρατών.

Η προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων για το διαγωνισμό του επόμενου έτους, για έκτη συνεχή φορά από το 2008, είναι η 28η Ιανουαρίου 2013. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του ¶αχεν, χορηγείται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα μεταξύ 16 και 30 ετών.

Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη και προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα. Δραστηριότητες που έχουν σχέση με ανταλλαγές νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυακά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση είναι μεταξύ των προγραμμάτων που επιλέγονται.

Διαβάστε περισσότερα για τα βραβεία καινοτομίας Καρλομάγνος πατώντας εδώ.

[09/07/2012]

Προκήρυξη της Δράσης Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας (Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για τη δράση τέθηκε σε λειτουργία)

Αύξηση του αριθμού και των επιδόσεων των ελληνικών καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα υψηλής στάθμης επιστημονικού προσωπικού, την τόνωση των εξαγωγών και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται μέσα από συγκεκριμένους αναπτυξιακούς δείκτες, τόσο σε επίπεδο συστάδας αλλά και μεμονωμένων μελών της τόσο με άμεσα μετρήσιμα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία, όσο και με έμμεσα ποιοτικά στοιχεία για την κάθε καινοτομική συστάδα.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[14/03/2012]

Προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για Νέους ΕπιχειρηματίεςΗ νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus "Νέοι Επιχειρηματίες" ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαϊου 2012. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της ΕΕ να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να εκπαιδευτούν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμοδιότητες στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στήριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς τομείς, εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογους οργανισμούς, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μεμονωμένα, ή ως κοινοπραξία 2 τουλάχιστον οργανισμών από την ίδια ή διαφορετική χώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ . Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 180.000 ευρώ για τις κοινοπραξίες και 150.000 ευρώ για τις μεμονωμένες προτάσεις. Η ΕΕ θα καλύψει έως το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε έργο. Τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μήνες και η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της δράσης είναι η 1η Φεβρουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαΐου 2012.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[14/1/2012]

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με 1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

Ανοίξτε τη δική σας επιχείρηση με επιδότηση 100%.

Περίοδος υποβολής:
από 15/11/2011 έως 17/2/2012 (Παράταση)

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" περιλαμβάνει 2 δράσεις :

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Η Δράση 1 είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ¤ και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Για τις Δράσεις 1 και 2, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού οπότε δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει:

Σε ποιους απευθύνεται
- άνεργοι ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
- υφιστάμενες επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011
- Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. Σχετικά Αρχεία Παράρτημα 1 κεφ. 2).

Τι χρηματοδοτείται
Δράση 1 - Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπάνων και μέγιστο επιστρεπτό ποσοστό ανα κατηγορία:
- Ενοίκια έως 50%
- Λογαριαμοί ΔΕΚΟ έως 40%
- Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης 10%
- Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
- Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου έως 5%
- Δαπάνες Κατάρτισης έως 20%
- Αποσβέσεις Παγίων έως 5%
- Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων έως 10%
- Νέα Θέση Εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 ¤

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...


[ 17/11/2011]

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με 1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Τρι, 15/11/2011 - 00:01 - Κυρ, 15/01/2012 - 00:00

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" περιλαμβάνει 2 δράσεις :

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

Η Δράση 1 είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ¤ και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Δράση 2 : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Η Δράση 2 είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ¤ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι των Δράσεων:

Δράση 1 (Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up):

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. Σχετικά Αρχεία Παράρτημα 1 κεφ. 2).Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ ...

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Συνολικός Προϋπολογισμός:
¤30 000 000

Περίοδος Υποβολής:
Δευ, 01/08/2011 - 00:00 - Παρ, 30/09/2011 - 14:00

Λεπτομέρειες λήξης Προθεσμίας Υποβολής:
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου υποβολής προτάσεων που διαρκεί από τις 01/08/2011 έως τις 30/09/2011, αναμένεται να ακολουθήσουν και επόμενοι κύκλοι υποβολής προτάσεων, μέχρι την εξάντληση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Για τους κύκλους του προγράμματος που θα ακολουθήσουν, η ετήσια περίοδος υποβολής και αξιολόγησης ορίζεται ως εξής: Ετήσια περίοδος υποβολής από την 7η Μαΐου έως και 30η Ιουνίου έκαστου έτους (1,5 μήνες) και Ετήσια περίοδος αξιολόγησης: από 1η Ιουλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους ( 3 μήνες).

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Τοποθεσία:
Ελλάδα

Επιχειρηματικός Κλάδος:
Computer Games, Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Πληροφορίας, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Έρευνα Αγοράς, Μάρκετινγκ & Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία, Έρευνα & Ανάπτυξη, Εισαγωγές και Εξαγωγές, Αναψυχή, Μεταποίηση, Media, Υπηρεσίες, Τεχνολογία, Μεταφορές

Ποιος ωφελείται:
Υφιστάμενες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις, Ατομικές Επιχειρήσεις, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Έως 9 εργαζόμενοι), Εταιρικές Επιχειρήσεις, Μικρές Επιχειρήσεις (Έως 49 εργ), Συνεταιρισμοί

Ποσό Χρηματοδότησης από:
¤12 000
Ποσό Χρηματοδότησης έως:
¤180 000
Ποσοστό Χρηματοδότησης από:
60%
Ποσοστό Χρηματοδότησης έως:
60%
Πηγή Χρηματοδότησης:
Εθνική / Συγχρηματοδοτούμενη
Όχημα Χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ - Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Είδος Χρηματοδότησης:
Επιδότηση/Επιχορήγηση

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000¤ έως 300.000¤ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000¤ έως 200.000¤ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 1/8/2011.

Τι χρηματοδοτείται:
Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στελεχών υψηλών προσόντων για 12 έως 18 μήνες
Δαπάνες κατοχύρωσης - τροποποίησης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες χρήσης και προστασίας δικαιωμάτων  πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας
Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών. Δαπάνες πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
Ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών σχεδίων
Δαπάνες τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
Λειτουργικές δαπάνες για 12 μήνες, όπως ενοίκια, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου εργατο-τεχνικού προσωπικού, δαπάνες για μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαγγελματικού κινδύνου (υπό προϋποθέσεις, μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια πλήρη διαχειριστική χρήση)
Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας
Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Κτιριακά. Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων - Ειδικές εγκαταστάσεις - Ανέγερση και επέκταση κτηρίου σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται:
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (1), Εκδοτικές δραστηριότητες (58), Δασοκομία και υλοτομία (2), Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες (91), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (71), Εξόρυξη μεταλλευμάτων (7), Λοιπά ορυχεία και λατομεία (8), Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (72), Τηλεπικοινωνίες (61), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (62), Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (9), Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (63), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (82), ¶λλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (74), ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Γ), ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Ε)
Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται:
Εξαιρούνται ορισμένες υποκατηγορίες των παραπάνω κλάδων (βλ. Οδηγό Προγράμματος)

Νέα γενιά επενδύσεων στην πράξη. Από 1/7 έως 30/9 οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον επενδυτικό νόμο.

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε: 20/6/2011 στο startupgreece.gr
Ανανεώθηκε 25/8/2011


Συνολικός Προϋπολογισμός:
¤150 000 000
Περίοδος Υποβολής:
Παρ, 01/07/2011 - 09:00 - Παρ, 30/09/2011 - 15:00
Τοποθεσία:
Ελλάδα
Επιχειρηματικός Κλάδος:
Ένδυση & Μόδα, Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, Κοσμήματα & Είδη Πολυτελείας, Παραγωγή Media, Αυτοκίνηση & Αυτοκινητοβιομηχανία, Υπηρεσίες Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, Εφημερίδες, Αεροπορική & Αεροδιαστημική βιομηχανία, Φιλοξενία, Φιλμ & Κινηματογράφος, Online Media, Τέχνες, Προμήθειες και Εξοπλισμός Γραφείου, Εκτυπώσεις, Χημικά, Υπηρεσίες Ατομικής & Οικογενειακής Πρόνοιας, Βιβλιοθήκες, Εκδόσεις, Φάρμακα & Φαρμακοβιομηχανία, Καλλυντικά, Φωτογραφία, Κατασκευές Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών, Παραγωγή Τροφίμων, Έπιπλα, Γυαλί, Κεραμικά, Μπετόν, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Real Estate, Ορυκτά και Μέταλλα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Συσκευασίες και Σκεύη, Χαρτί & Προϊόντα Δασοκομίας, Πλαστικά, Αθλητικά Είδη, Υφάσματα, Προϊόντα Καπνού, Κρασί και Οινοπνευματώδη, Ενέργεια, Υγεία, Αναψυχή, Μεταποίηση, Media, Υπηρεσίες, Τεχνολογία, Μεταφορές
Ποιος ωφελείται:
Υφιστάμενες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Έως 9 εργαζόμενοι), Μικρές Επιχειρήσεις (Έως 49 εργ), Επιχειρήσεις όλων των Μορφών, Φυσικά Πρόσωπα
Ποσό Χρηματοδότησης από:
¤100 000
Ποσό Χρηματοδότησης έως:
¤1 000 000
Ποσοστό Χρηματοδότησης από:
15%
Ποσοστό Χρηματοδότησης έως:
40%
Πηγή Χρηματοδότησης:
Εθνική / Συγχρηματοδοτούμενη
Όχημα Χρηματοδότησης:
Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Είδος Χρηματοδότησης:
Επιδότηση/Επιχορήγηση

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας για προώθηση της επιχειρηματικότητας νέων, θέτουμε σε ισχύ το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011 30/9/2011.

Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω νέοι, με ποσοστό άνω του 50% 60%.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.

Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.

Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2).

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα εντύπως στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πλαίσιο λειτουργίας του νέου επενδυτικού νόμου, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- www.starupgreece.gov.gr (κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις»),

- www.mindev.gov.gr,

- www.ependyseis.gr.

δείτε περισσότερες πληροφορίες για την επιδότηση Επίσης δείτε πως μπορείτε να ιδρύσετε μία νέα επιχείρηση ώστε να πάρει την επιδότηση. Πατήστε εδώ.

δείτε περισσότερες πληροφορίες για την επιδότηση Διαβάστε περισσότερα και πιο αναλυτικά, πληροφορίες για την επιδότηση των νέων πατώντας εδώ

.


Προσαρμοσμένη αναζήτηση για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

FCNet | Τεχνολογίες Πληροφορικής


Νέα για Επιδοτήσεις &
Καινοτομίες Πληροφορικής
ΕΣΠΑ 2014 - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2014
Επιλογές για Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ


Επιδοτήσεις 2014 | ΕΣΠΑ 2014

Ενημερωθείτε για τις επιδοτήσεις 2014 και ειδικά για το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης - επιδότησης επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ 2014 και γενικά οι επιδοτήσεις συνεχίζονται και το αυτό το χρόνο και θα υπάρχουν για όλο το 2014. Στη σελίδα μας παρουσιάζουμε επιδοτήσεις 2014 που αφορούν την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ανανέωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού. Δείτε όλα τα νέα για τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014

Δείτε περισσότερα για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2014 μέσα από τα προγράμματα επιδοτήσεων 2014 του ΕΣΠΑ 2007 -2014 πατώντας εδώ.
ΔιαφήμισηΕμπορικό - Λογιστικό Πρόγραμμα Soft 1

Οι εφαρμογές ERP / CRM της SoftOne (Soft1) διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική και εμπορική λειτουργικότητα που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι εφαρμογές ERP / CRM μπορούν να προσαρμοστούν σε εξειδικευμένες απαιτήσεις και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα για το ERP / CRM της SoftOne και επωφεληθείτε από την έκπτωση -50% μέχρι τέλος Μαΐου 2011. Πατήστε εδώ.
Τεχνική Υποστήριξη ΗΥ, Server, Δικτύου

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επιχείρησης η άμεση και πιστοποιημένη τεχνική υποστήριξη είναι αρκετά σημαντική. Με τους καθημερινούς ρυθμούς εντάσεως εργασίας η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει γρήγορη αλλά και οικονομική τεχνική υποστήριξη για τα υπολογιστικά της συστήματα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες τόσο για την τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε όσο και για την αγορά νέου εξοπλισμού για το computer room όπως server, backup, antivirus, Microsoft exchange mail server, hyper-v (virtualization), storage αλλά και φορολογικό μηχανισμό.

Lenovo Service
Τηλεφωνικό Κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι πλέον ανακαίο σε μία επιχείρηση και πολύ σημαντικό για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Μιλήστε με τους πελάτες και προμηθευτές σας άνετα και γρήγορα επιλέγοντας το κατάλληλο τηλεφωνικό κέντρο για εσάς. Διαβάστε περισσότερα για το τηλεφωνικό κέντρο, πατώντας εδώ.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
>> Επιδότηση για Νέα Καινοτομική Δραστηριότητα
>> Επιδότηση για ανανεώση εξοπλισμού ασφαλείας E-Security
>> Επιδοτήσεις με τη δημιουργία Clusters
>> Επιδοτήσεις 2014 ΕΣΠΑ 2014 ESPA
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
>> Επιδότηση Δανείων ΕΤΕΑΝ ΕΣΠΑ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)
>> Νέα για τις επιδοτήσεις
>> Επιδότηση 2014 με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος για Μεγάλες Επενδύσεις
>> Επιδοτήσεις για Κινητά (Mobile Applications)
>> Επιδότηση αποκλειστικά για Εταιρίες Συμμετοχών
>> Digi Lodge Επιδότηση για Ξενοδοχεία
>> Digi Value: Επιδότηση 2011 με το πρόγραμμα Digi-Value
>> Digi Retail Digi Content ΕΣΠΑ
>> Ηλεκτρονικό Κατάστημα
>> Ηλεκτρονικό Εμπόριο
>> Επιχειρηματικότητα των Νέων
>> Πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ
>> Επιδοτήσεις για Ξενοδοχεία
>> Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις
>> Επιδοτήσεις για Αγρότες, Πτηνοτρόφους, Κτηνοτρόφους
>> Επιδοτήσεις για Μεταφορικές Εταιρίες - Οδικές Μεταφορές
>> Επιδότηση για γυναικεία επιχειρηματικότητα
>> Επιδοτήσεις για Φωτοβολταϊκά
>> Μικρομεσαία Επιχείρηση
>> Αποτελέσματα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ